Thanh toán

Qúy khách hàng chuyển khoản theo thông tin sau:

1) Tài khoản công ty: Công ty TNHH SX TM Đầu Tư Nội Thất Gia Phát 

Tk số: 99979796868 Ngân Hàng ACB phòng GD Phước Bình,CN Thủ Đức.

2) Tài khoản Cá Nhân: 99997968 - Vũ Hoàng- Ngân hàng ACB, Chi Nhánh Thủ Đức